ايميل رمز عبور
عضويت

خدمات فراروش

ما معتقديم اتمام يك پروژه در سازمان مشتري پايان راه نيست، بلكه شروعي براي همراهي با وي در كسب تجربه خوشايند تري است كه از نتايج حاصل مي شود. چرا كه كارايي و اثر بخشي نظام ها و مدل هاي مديريتي و پروژه هاي بهبود عملكرد در درازمدت قابل مشاهده مي باشد.
ما در صدديم تا با رويكرد هدايتگري و ارايه خدمات تخصصي و كاربردي و احساس خوشايند و دلپذيري را از سيستم هاي مديريتي و خدمات مشاوره اي براي شما فراهم آوريم و در اين راه از خدمات تسهيلگري و همراهي بهره مي جوييم.


آموزش نرم افزار مشاوره و اجرا

با توجه به رويكرد فوق، شركت فراروش خدمات و محصولات متنوع و خلاقانه اي را طرح ريزي و در 3 دسته

  • مشاوره و اجرا
  • آموزش
  • نرم افزار

قابل ارايه نموده است.

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM