ايميل رمز عبور
عضويت

بهبود عملكرد و بهره وري

در واقع ، بهره روی به معنای « گرفتن بهترین نتیجه از امکانات موجود » می باشد و دکتر دمینگ بنیانگذار سیستمهای مدیریتی نیز بر همین اعتقاد بود که هدف اصلی مدیریت می بایست بهبود مستمر سیستم ها باشد.
از اینرو تکنیکهای مدیریتی و ابزار مهندسی صنایع که می تواند به بهبود مستمر سیستمها کمک نمایند در این بخش توسط شرکت فراروش ارائه می گردند .

رویکرد فراروش در اجرای اینگونه پروژه ها ، عارضه یابی و ارائه پروژه ای متناسب با نیاز سازمانها می باشد . همچنین در اجرای هریک از این پروژه ها با استفاده از وضعیت فعلی و نتایج بدست آمده می توان بازدهی پروژه را به کار فرما نشان داد که تیم متخصص و مجرب فراروش گزارشات لازم و مناسب را در این زمینه در اختیار مشتریان قرار می دهند .


خدمات فراروش صبا در حوزه بهبود عملكرد و بهره وري
عنوان عنوان
1 الگوبرداري 2تعمير و نگهداري بهره ور جامع
3 شش سيگما 4مديريت چرخه بهره وري
5 نظام آراستگي محيط کار(5S) و کايزن 6بازخور 360 درجه
7 مدل تعالي سازماني EFQM 8مديريت و برنامه ريزي استراتژيک
9 خود ارزيابي به روش کارگاه - پروفرما 10نظام پيشنهادها
11 مديريت بر بحرانهاي خانوادگي 12نظام آراستگي محيط کار (5S)
13 طرح نهضت بهره وري 14طرح نهضت بهره وري


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM