ايميل رمز عبور
عضويت

كلينيك مديريتي

در دنیای امروز، اکثر مدیران سازمان ها و صنایع با علوم روز مدیریت و تکنیک های مربوطه آشنا هستند و بسیاری از آنها با توجه به تجربیات گذشته, تسلط کافی و تبحر متناسب با شغلشان را دارا بوده و با روشهای مناسب به مدیریت زیرمجموعه خود می پردازند. اما در بسیاری از مواقع, روزمرگی واسترس های مختلف باعث می گردد همین مدیران مطلع وتوانمند با افت شدید کارائی واثربخشی مواجه گردند. ازطرفی مدیریت, شغلی است که بدلیل مسئولیت زیاد وفشارهای فراروان، ناخواسته برروی تمام جنبه های زندگی از جمله جنبه های شخصی، خانوادگی، اجتماعی و ... تاثیر می گذارد.

چه بسا مدیرانی بخاطر مشغله زیاد به توسعه شخصی وعلاقه های خودشان نمی پردازند ویا کیفیت ارتباطات خانوادگی آنها کاهش می یابد. ازسوی دیگر، با گذشت زمان، انسانها به وضعیت پیش آمده عادت کرده تا جائیکه تنها با ذهنیت ها و باورهای قبلی خود سعی در حل مسائل می نمایند، بویژه برای مدیران این امر پررنگ تر می شود چرا که ناخودآگاه بدلیل مسئولیت سنگینی که بر دوش آنها است، احتیاط ومحافظه کاری جزئی از ویژگی های شخصیتی آنها میشود، واز اینرو بسیاری از مدیران معتقدند سابقه مدیریتی با میزان خلاقیت رابطه معکوس دارد.


خدمات فراروش صبا در كلينيك مديريت
عنوان عنوان
1 پروژه «هدايت سيستم» 2بسته آموزشي «مهارتهاي مقدماتي بهره وري»
3 بسته آموزشي «مهارتهاي عمومي بهره وري» 4بسته آموزشي «مهارتهاي پيشرفته بهره وري»
5 بسته آموزشي «ارتقاء بهره وري » 6پروژه «تعيين مسير حرکت»
7 پروژه «توازن زندگي» 8پروژه «بازسازي سازماني»
9 کلينيک مشاوره اي 10مرکز پيشآفريني فراروش


مربي گري (Coaching)

درنیم قرن گذشته، به موازات توسعه وبلوغ مباحث مدیریتی، امر مشاوره در مدیریت نیز رشد نموده است. اما در دنیا و بویژه درکشورهای جهان سوم و یا درحال توسعه، نه خود مشاورین و نه مدیران درک مناسب وموثری از فرآیند مشاوره نداشتند. اکثرفعالان در امر مشاوره مدیریت به طراحی سیستمهای مدیریتی ومدلهای تعالی و... اکتفا کرده و مدیران ارشد سازمان ها نیز توقع بیشتری از آنها نداشتند.

حال آنکه با مطالعه فعالیت های دکتر دمینگ ( کسی که بعد از جنگ جهانی دوم به ژاپنی ها کمک نمود تا بعنوان یک قطب صنعتی قدرتمند در دنیا مطرح گردند) متوجه خواهیم شد که وی علاوه براستفاده از ابزار نوین و علمی مدیریت و سیستم های آماری، تمرکز مدیران را بر روی تغییر نگرش ها معطوف می ساخته است. دکتر دمینگ بجای نسخه پیچیدن برای درمان و بهبود سازمان ها، ذهنیت ها و باورهای صاحبان سهام و مدیران ارشد را به چالش کشید و این تغییر دیدگاه را پیش نیازی برای استفاده از نظام ها و مدل های مدیریتی وابزار آماری می دانست.
شرکت فراروش صبا که خود را پیرو و ادامه دهنده راه دکتر دمینگ می داند با علم به شرایط فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورمان، ایران اقدام به طراحی و تدوین بسته ای با عنوان ” مشاوره به مدیران ارشد ” نموده است.
دراین فرآیند مشاور در نقش یک مربی درکنار مدیریت ارشد قرار می گیرد و با برگزاری جلسات منظم و هدفمند کمک می کند تا مدیریت بتواند ذهن خود را به چالش کشیده و به مسائل از جنبه های مختلف بنگرد. دراین مشاوره، در واقع مدیریت ارشد همراهی می گردد تا تمام دانسته ها وتجربیات خود را طبقه بندی نموده وگام به گام در مسیر بهبود،رشد وتعالی قرار گیرد. درمربی گری از روشAccelerated learning (یادگیری شتابنده) استفاده می گردد بطوریکه دانسته ها و آموخته ها، ملکه ذهن شده وخلاقیت طرف مشاوره بارور و برنامه های اجرائی ایده ها عملیاتی گردد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM