ايميل رمز عبور
عضويت

در سالهاي نه چندان دور، اغلب شرکت ها و سازمان ها، رويكرد مناسبي جهت بهبود عملكرد و یا فرآيندهاي خود تعريف نكرده و در بعضي مواقع حتي هيچگونه اعتقادي راجع به سيستمهاي بهبود وجود نداشت. اما در حال حاضر اكثر سازمانها اعم از دولتي و غير دولتي با توجه به شرايط سياسي، اجتماعي و اقتصادي روز، در پي بالابردن سطح كيفي توليدات و يا خدمات خود بمنظور افزایش رضایت مشتریان و سایر ذینفعان هستند و در این مسیر از پیاده سازی سیستمهای مدیریتی ، مدلهای تعالی و بسیاری از پروژه های بهبود جهت نیل به این هدف استفاده می نمایند.


خدمات فراروش صبا در حوزه طراحی و استقرار سیستم های مدیریتی و مدل های تعالی
عنوان عنوان
1 سيستم مديريت کيفيت (ISO9001) 2سيستم مديريت زيست محيطي (ISO14001)
3 سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي ( OHSAS18001:2007) 4سيستم مديريت آموزش
5 سيستم هاي مديريت يکپارچه IMS 6سيستم مديريت انرژي ISO50001
7 سيستم مديريت آزمايشگاه (ISO17025)

چرا نمي توانيم به نتایج مورد انتظار از سیستم ها و الگوهای مدیریتی دست یابیم، با وجود اینکه الگوها و سیستم های مدیریتی از اعتبار جهانی برخوردارند و دیگران توانسته اند با بکارگیری این الگوها به پیشرفت و ترقی برسند ! اثربخشی و اعتبار هر الگو، بستگی به استراتژی قوی اولیه، حمایت کامل مدیران ارشد، آموزش و آشنایی کافی کاربران از چگونگی پیاده سازی و فواید آن، و قوت در اجرا با توجه به امکانات و شرایط خاص هر صنعت دارد و حتی اگر نقصانی در این الگوها دیده می شود این ما هستیم که باید برای تطبیق با شرایط خاص و متناسب با نیازمان، آنها را بخوبی درک کرده و با اصلاحات لازم بکار بگیریم. با شناخت این مسائل، شرکت فراروش صبا در قالب ماموریت خود، با آگاهی دادن به سازمان ها نسبت به تجربه های موفق و ناموفق در اثر عوامل مختلف، راهکار رهایی از این معضلات را طراحی و به آنها ارائه می نماید تا مدیران را در انتخاب مسیر درست و دقت در انتخاب موضوعات اصلی و ارزنده یاری نماید. شرکت فراروش صبا برای شکل گرفتن هر پروژه انتظارات شما را هم در آغاز، هم در مرحله تعریف و هم در طی مسیر به دقت تنظیم می نماید و با ترکیبی از روش های مختلف (تیم سازی، تسهیلگری، مربی گری و هدایت) با شما تا حصول نتیجه شریک خواهد بود.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM