ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت استرس

بيان مساله:
استرس يا به زبان عاميانه همان فشارهاي عصبي و رواني جزء لاينفک زندگيهاي امروزي بويژه زندگي شغلي افراد گشته بطوريکه اگر فرد شاغلي بخصوص در رده هاي مديريتي بدون اين تنشها و استرسها و در ارامش به کار بپردازد، به نوعي کار وي جدي تلقي نمي شود.
بعبارت ديگر مديران سازماني، آنچنان با استرس خو گرفته اند که در بسياري از موارد براي کاهش يا از بين بردن آن هيچگونه برنامه ريزي مناسبي انجام نمي دهند. غافل از آنکه اين فشارها تا چه اندازه در کاهش بهره وري آنان نقش مهم و اساسي دارد.
در اين آموزش روشهاي عملي مديريت استرس مورد بحث قرار مي گيرد.

ويژگي ها
توصيه مي گردد اين آموزش بصورت دو روزه و جهت تمامي رده هاي سازماني به تفکيک برگزار گردد.
در صورتيکه اين آموزش در محيطي خارج از محيط سازمان برگزار گردد، مؤثرتر خواهد بود.
در اين آموزش، علاوه بر استرسهاي شغلي، ساير استرسها از جمله فردي و خانوادگي نيز مورد بحث قرار گرفته و راهکارهاي کاربردي براي جلوگيري و کاهش آن ارائه مي گردد.

رئوس مطالب:

-استرس چيست؟
-عوامل ايجاد استرس
-انواع استرس
-نشانه هاي استرس
-راههاي مقابله با استرس
-تغيير نگرش در مورد فشارهاي رواني
-روشهاي مديريت و کنترل استرساطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM