ايميل رمز عبور
عضويت

بسته آموزشي «مهارتهاي مقدماتي بهره وري»

شرح و بيان مسأله:
بهره وري کلمه اي است که در وهله اول بسيار ساده وقابل دستيابي به نظر مي رسد. ولي تنها کساني مفهوم و فلسفه اصلي آنرا درک مي کنند که نتايج ناشي از نبود بهره وري را لمس نموده اند.
آنها مي دانند که بهره وري، ابعادگوناگوني دارد و نقص در هريک از اين ابعاد احتمال موفقيت را کاهش مي دهد.
در اين بسته آموزشي، به وجوه مختلف بهره وري پرداخته خواهد شد و شرکت کنندگان درمي يابند که در چه زمينه هايي مي بايد بهره وري را ارتقاء داده و روشهاي کاربردي مربوطه را فرا مي گيرند.

ويژگي ها
اين بسته آموزشي، يکي از قسمتهاي بسته آموزشي «ارتقاء بهره وري» مي باشد. و توصيه مي گردد در فاز اول انجام گيرد.
اين بسته آموزشي شامل 5 عنوان سمينار 4 ساعته مي باشد که در زير ذکر شده است. و توصيه مي گردد به همان ترتيب برگزار گردد.
سيلابسها و رئوس مطالب هر يک از سمينارها را مي توانيد در بخش «آموزشهاي ويژه» مشاهده نمائيد.
توصيه مي گردد، مخاطبين اين بسته آموزشي، مديران و کارشناسان سازمان باشند.
توصيه مي گردد، مخاطبين از سمينار اول تا پنجم که تقريبا طي 10 تا 15 هفته برگزار مي گردد، ثابت بمانند.

عناوين 5 سمينار اين بسته آموزشي:

- مهارتهاي فردي بهره وري
- بهره وري شغلي
- نقش همسران در بهره وري
- نقش ارتباطات در بهره وري
- هيجان تغيير


توضيحات:

- اين بسته آموزشي، بعنوان زيرساختي مناسب و پيش نيازي موثر براي بسته هاي آموزشي ‹‹ مهارتهاي عمومي بهره وري ›› و ‹‹ مهارتهاي پيشرفته بهره وري ›› ارائه مي گردد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM