ايميل رمز عبور
عضويت

بسته آموزشي «مهارتهاي پيشرفته بهره وري»

شرح و بيان مسأله:
بلوغ بهره وري نياز به زيرساختها و پيشنيازهايي دارد که در بسته هاي آموزشي ‹‹ مهارتهاي مقدماتي بهره وري›› و ‹‹ مهارتهاي عمومي بهره وري ›› به شرکت کنندگان ارائه گرديده است.
اما رسيدن به اين بلوغ با هيجانات و تنشهايي همراه است. براي برقرار ماندن در مسير بهره وري ورسيدن به مرحله پختگي، مي بايست مواردي را بصورت ادراکي و برخي را به شکل عملياتي آموخته و بکارگرفت .
دراين بسته آموزشي مي آموزيم که براي بهبود مستمر و ماندن در مسير ارتقاء بهره وري، ازچه ابزاري مي توان استفاده نمود و چه تغييراتي را بوجود آورد.

ويژگي ها
اين بسته آموزشي، سومين و آخرين جزء از بسته آموزشي «ارتقاء بهره وري» مي باشد.
اين بسته آموزشي شامل 5 عنوان سمينار 4 ساعته مي باشد که در زير ذکر شده است. و توصيه مي گردد به همان ترتيب برگزار گردد.
سيلابسها و رئوس مطالب هر يک از 5 سمينار را مي توانيد در بخش «آموزشهاي ويژه» مشاهده نمائيد.
توصيه مي گردد، مخاطبين اين بسته آموزشي، مديران و کارشناسان سازمان باشند.
توصيه مي گردد، مخاطبين از سمينار اول تا پنجم که تقريبا طي 10 تا 15 هفته برگزار مي گردد، ثابت بمانند.

عناوين 5 سمينار اين بسته آموزشي:

- ساختار سازماني و نقش سيستمها در بهره وري
- تيم سازي و مديريت تيمي
- تعيين مسير حرکتي
- تعيين شاخصهاي کارائي و اثربخش
- مديريت استرساطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM