ايميل رمز عبور
عضويت

پروژه «تعيين مسير حرکت»

موضوع مشاوره:
در اين پروژه، مشاور طي 10 تا 12 جلسه 3 ساعته که بين 10 تا 12 هفته بطول مي انجامد، موارد زير را براي سازمان مشخص مي نمايد:
- مأموريت سازماني
- آرمان (چشم انداز)
- اهداف غائي
- خط مشي ها
- ارزشهاي سازماني
- اهداف ميان مدت
- استراتژيها
- اهداف خرد
- برنامه هاي عملياتي

حاضرين در جلسات:

در جلسه اول و پنجم مشاور تنها با مديرت ارشد ( مثلا مديرعامل) جلسه اي برگزار مي نمايد.
در ساير جلسات بسته به ساختار سازماني شرکت، اعضاي هيأت مديره و يا معاونين نيز حضور خواهند داشت.


خروجي پروژه:

خروجي نهايي اين پروژه (دستاورد مشاوره)، مسير حرکتي سازمان در 2 تا 5 سال آينده خواهد بود.
همچنين، حاضرين در جلسات مي آموزند که چگونه با توجه به شرايط روز عکس العملهاي سريع نشان داده و کمترين ضرر را متحمل گردند.
علاوه بر آن در پايان مسير، براحتي مي توانند در راستاي آرمان و مأموريت سازمان، مسير بعدي را بنحوي شفاف و کاربردي، مدون نمايند.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM