ايميل رمز عبور
عضويت

کلينيک مشاوره اي

مقدمه و هدف از راه اندازي اين کلينيک
روزگاري را عصر حجر و روزگاري را عصر تکنولوژي نام نهادند و بشر امروز اعصار اطلاعات، دانش و ارتباطات را پشت سرگذاشته است، اما اي کاش دوره اي را در زمان حال با عنوان عصر آرامش نامگذاري مي کردند. امروزه ما انسانها علي رغم وجود بسياري از امکانات و داشته هايمان نتوانسته ايم لحظات آرامش و دلخوشي را براي خود فراهم سازيم. ما به تکنولوژيها، اطلاعات، دانش و ارتباطات وسيعي دسترسي داريم اما نحوه مديريت بر آنها را نياموخته ايم و يا در پاره اي از موارد ازياد برده ايم! خيلي از ما انسانها، فلسفه زندگي خود را هنوز پيدا نکرده ايم و از اين رو براي کسب آرامش دروني، دائما درحال آزمون و خطا هستيم.
هدف از راه اندازي اين کلينيک:
شرکت فراروش صبا با سالها تجربه د رارائه مشاوره هاي مديريتي به مديران و کارشناسان د رسازمانهاي مختلف و با مشاهده نتايج مثبت اين مشاوره ها در بين مديران و خانواده هاي آنها برآن شد تا با ارائه تکنيکهاي مديريتي به نحوي که براي عموم جامعه قابل فهم و دردسترس باشد ، بتواند گامي موثر جهت آرامش فردي و خانوادگي و در نهايت آرامش جامعه بردارد.

محورهاي اصلي مشاوره

- مديريت بر خويشتن
- مديريت بر روابط زناشويي
- مديريت ذهن و چرخه باورها
- مديريت بر خشم و اضطراب
- عزت نفس و اعتماد به نفس
- کنترل عذاب وجدان
- مديريت استرس
- مديريت تغيير
- توازن در کار و زندگي
- يافتن مسير حرکت
- هدف گذاري و برنامه ريزي
- مديريت زمان
- مديريت بحران
- کارآفريني و کسب درآمد
- رونق کسب و کار با خلاقيت
- برقراري ارتباط برمبناي عشق
- تحليل رفتارها در اجتماع
- روشهاي مذاکره موثر
- مديريت جلسات
- روشهاي مواجه با شکست


فعاليت هاي کلينيک مشاوره

- راه اندازي مراکز مشاوره در سازمانها و شرکتها
- برگزاري سمينار در محل سازمانها و شرکتها
- برگزاري سمينار به صورت عمومي
- برگزاري تورهاي آموزشي
- برگزاري کارگاه هاي آموزشي(workshop)
- برگزاري جلسات هم انديشي و تبادل تجربيات
- ارائه مشاوره به صورت فردي و گروهي
- هدايت افراد تا مرحله رسيدن به هدف(COACHING)
- معرفي به متخصصين روانپزشکي در صورت لزوم


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM