ايميل رمز عبور
عضويت

خدمات آماري و طرح هاي نظر سنجي

اگر بزرگترین و مهمترین وظیفه مدیران را اتخاذ تصمیم بدانیم، این امر مهم صرفاً با تکیه بر اطلاعات دقیق، کافی وکارشناسی امکان پذیر است. تصمیم گیری بر مبنای تجربه – خطا، به زمان طولانی نیاز دارد ومقدورات وامکانات زیادی را هم به هدر می دهد. حدس کارشناسی شیوه دیگری از تصمیم گیری است که با ضریب احتمال منطقی تری در اتخاذ تصمیم استفاده می شود، لیکن این روش نیازمند اصلاحات دائمی است و سیستم ها را برای یافتن ثبات قابل قبول، سخت تحت فشار می گذارد و کارآیی آنها را بسیار محدود می سازد. روش عقلایی که مبتنی بر الگوی حل مسئله است شیوه ای است که با حداقل عوارض تصمیم گیری مناسب را فراهم می سازد. در روش مذکور، پس از روشن شدن دقیق و کامل صورت مسئله، یافتن راه های گوناگون مطرح می گردد. راه حل های مذکور زمانی دارای اعتبار است که منبعث از اطلاعات کامل و دقیق باشد. دانشی که این اطلاعات را در اختیار می گذارد، مربوط به حوزه آمار است.


خدمات فراروش صبا در حوزه آمار و طرح های نظرسنجی
کنترل کیفیت و کنترل آماری فرآیند (SQC و SPC) نظام جامع آماری
طرح های نظرسنجی و رضایت سنجی طراحی آزمایشات (DOE)
تجزیه و تحلیل آماری طرح های آمارگیری و مدل های نمونه گیری

شرحی کوتاه در زمینه خدمات آماری قابل ارايه
كنترل فرايند آماري (SPC) :

مجموعه اي قدرتمند و توانا از ابزار حل مشكل است كه در ايجاد ثبات در فرآيند و بهبود كارآيي آن از طريق كاهش تغيير پذيري مفيد واقع مي گردد.

طراحي آزمايشها (DOE ) :

يكي از روشهاي مفيدي است كه بوسيله آن مي‌توان متغيرهاي كليدي كه بر مشخصه كيفي مورد نظر فرآيند اثر مي‌گذارند را شناسايي نمود . طراحي آزمايش ها يكي از عمده‌ترين ابزار كنترل كيفيت قبل از توليد مي‌باشد كه مي‌تواند باعث بهبود بازده، كاهش تغييرات و انطباق بيشتر با مقادير اسمي، كاهش زمان توسعه و كاهش هزينه گردد.

نظرسنجی و رضایت سنجی:

نظرسنجی و رضایت سنجی جستجوي نظام يافته اي در راستاي تعيين ميزان رضايت و سنجش نظرات مشتريان، مخاطبين، كاركنان و ذینفعان سازمان به منظور كشف حقايق و ارزيابي فرضيه‌ها می باشد.

تجزیه و تحلیل آماری :

در هر فرآیند تحقیقی و اکتشافی که برای پی بردن به واقعیت ها طرح ریزی شده است نیاز به بررسی و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده وجود دارد که با استفاده از روشهای آماری شامل آزمون فرضیات، همبستگی، مدل های آماری ( رگرسیون و سری های زمانی) و ... به تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده پرداخته می شود.

مدل های نمونه گیری:

در مراحل تحقیق جهت کسب اطلاعات از جامعه آماری نیاز به استفاده از روش های نمونه گیری متناسب با شرایط تحقیق می باشد که شامل روش های تصادفی ساده، طبقه بندی، خوشه ای، سیستماتیک، چند مرحله ای و ... می باشد.


اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM