ايميل رمز عبور
عضويت

همايش مهارتهاي مديريتي درجزيره کيش برگزار گرديد.

اين همايش که ويژه مديران منابع انساني و نمايندگان مديريت طرح ريزي شده بود با موضوعات :
- مديريت دانش
- مديريت چرخه بهره وري
از 20 لغايت 23 مهرماه 1389 برگزار گرديد.
دراين همايش 56 نفر از مديران و کارشناسان از صنايع و شرکتهاي مختلف حضوربهم رساندند.
آقاي رضا جوشن،مديرعامل شرکت فراروش صبا،هدف از برگزاري اينگونه همايشها را در چند دسته زير برشمرد:
- آموزش و ارائه مطالب روز مديريت
- هم انديشي و حل مسائل صنفي
- آشنايي و ايجاد ارتباط افراد از سازمانهاي مختلف بايکديگر
- الگوبرداري
- دورشدن از روزمرگي و قرارگرفتن درمحيطي آرام

لينك مرتبط : مشاهده نتايج نظرسنجي

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM