ايميل رمز عبور
عضويت

آموزش اثربخش و روشهاي ارزيابي آن

دوره آموزشي « آموزش اثربخش و روشهاي ارزيابي آن » به سفارش معاونت منابع انساني شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 11الي 12آبانماه 1389 برگزار مي گردد.
اين آموزش در مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت وابسته به وزارت نيرو در کرج برگزار گرديده و مخاطبين آن، مديران و کارشناسان آموزش شرکتهاي آبفاي شهري و روستايي مي باشند.
مدرس اين دوره آموزشي، آقاي رضا جوشن، مديرعامل شرکت فراروش صبا مي باشد.

لينك مرتبط : نتايج نظرسنجي

اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM