ايميل رمز عبور
عضويتويژگي ها
در اين سمينار همسران شرکت کنندگان نيز مي بايست حضور داشته باشند.
در صورتيکه شرکت کنندگان در اين سمينار به تفکيک رده مديريتي و کارشناسي و . . . در گروههاي مختلف تقسيم گردند، از اثربخشي بيشتري برخوردار خواهد بود.اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM