ايميل رمز عبور
عضويت

مديريت تغيير

بيان مساله :
تمامي مديران امروز دنيا شعار تغيير سر مي دهند.اما تنها تعداد اندکي از آنها به اين باور رسيده اند که ايجاد تغيير مي تواند بسيار مفيد و هيجان انگيز باشد و اصولاً همانها ، مديران موفق امروز جهانند.
اين کلمه ساده و ملموس چيست که در وقت عمل هر انساني را به هراس مي اندازد؟
در اين سمينار که همراه با کارگاه مي باشد به تشريح روند تغيير و مديريت اثربخش آن پرداخته مي شود.

ويژگي ها
در اين سمينار علاوه بر رئوس مطالب به مباحثي از جمله عشق، انگيزه و اصول نگرش نيز پرداخته مي شود.
براي اثربخشي بيشتر اين دوره اموزشي بهتر است 4 سمينار در همين رابطه در طي يکسال برگزار گردد.

رئوس مطالب:

•شناخت از باورهاي خود
•چرا تغيير؟ در کجاها تغيير؟
•چگونه تغيير را ايجاد نمائيم ؟
•چگونه بر ترسها غلبه نمائيم ؟
•ديگران را با خود همسو نمائيم.
•تغييرات را عملياتي کنيم.
•چگونه تغيير را ايجاد و مديريت نمائيم؟اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM