ايميل رمز عبور
عضويت

توازن زندگي

بيان مساله:
بشر امروزي با پارادايم ها ( تناقضات ) متعددي روبروست.
امروزه درآمدها بيشتر شده ولي آرامش کمتري داريم.
وسايل ارتباطي پيشرفته تر اما ارتباطات کمتري وجود دارد.
تحصيلات بالاتر ولي درک عمومي پائينتر و بسياري ديگر از اين موارد.
در اين سمينار ابعاد يک زندگي مورد بحث قرار گرفته و ياد مي گيريم که چگونه مي توان تعادل و توازن مناسبي بين اين ابعاد بوجود آورد و حتي از هر يک از اين ابعاد براي ارتقاء ساير ابعاد استفاده نمود.

ويژگي ها
اين سمينار مي تواند براي تمام رده هاي سازماني بصورت يکجا برگزار گردد.
مخاطبين اين سمينار مي توانند همسر يا فرزندان خود را به همراه بياورند.
بسته مشاوره اي اين مبحث نيز توسط فراروش ارائه مي گردد که در قسمت کلينيک مديريت قابل رؤيت مي باشد.

رئوس مطالب:

- زندگي ما چه ابعادي دارد؟
- چگونه زندگي خود را مديريت نمائيم؟
- معيارهاي رضايت از زندگي
- خوشبختي و موفقيت
- اقدامات مؤثر براي ارتقاء سطح زندگي
- هدف گذاري اثربخش براي هر يک از ابعاد
- ارتباط ابعاد زندگي با يکديگراطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM