ايميل رمز عبور
عضويت

هدف گذاري و برنامه ريزي

بيان مسأله:
اکثر افراد در ذهن خود بر اين گمانند که اهداف مشخصي دارند و براي رسيدن به اين اهداف، برنامه ريزي و تلاش مي نمايند. اما اندکند افرادي که خود را موفق مي دانند و بر اين باورند که دستيابي به اهداف را ياد گرفته اند.
در اين سمينار روشهاي هدف گذاري و برنامه ريزي مورد بحث و يادگيري قرار مي گيرد.

ويژگي ها
اين سمينار براي تمامي رده هاي سازماني مفيد و مؤثر مي باشد ولي توصيه مي گردد تمام رده هاي سازماني براي شرکت در اين سمينار در يک گروه قرار نگيرند.
توصيه مي گردد شرکت کنندگان در اين سمينار، قبل از حضور در سمينار چند هدف سازماني، فردي و يا خانوادگي خود را به تفکيک دست يافته و دست نيافته تهيه و در قالب يادداشتي با خود داشته باشند.

رئوس مطالب:

- هدف چيست و چرا هدف گذاري مي‌کنيم ؟
- ويژگيهاي يک هدف اثربخش
- ايجاد انگيزه با نحوه تعريف هدف
- چگونه مي توان موانع را از سر راه برداشت؟
- براي رسيدن به اهداف خود چگونه برنامه‌ريزي کنيم ؟
- برنامه‌هاي خود را به چه روش هايي پايش و کنترل مي‌نمائيم؟اطلاعات تماس : تلفن : 11-66550410-021      ايميل : info@frsaba.com      پيام كوتاه : 09124339601

FRSABA.COM